Witam!

Blog jest poświcony fiansom i biznesowi, znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów z tego zakresu.
Ekonomia i finanse to tematy bardzo mi bliskie dlatego postaram się zamieszczać tutaj artykuły na bierząco.
Zapraszamy do aktywnego komentowania!

Witam!

Blog jest poświcony fiansom i biznesowi, znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów z tego zakresu.
Ekonomia i finanse to tematy bardzo mi bliskie dlatego postaram się zamieszczać tutaj artykuły na bierząco.
Zapraszamy do aktywnego komentowania!

Witam!

Blog jest poświcony fiansom i biznesowi, znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów z tego zakresu.
Ekonomia i finanse to tematy bardzo mi bliskie dlatego postaram się zamieszczać tutaj artykuły na bierząco.
Zapraszamy do aktywnego komentowania!

Witam!

Blog jest poświcony fiansom i biznesowi, znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów z tego zakresu.
Ekonomia i finanse to tematy bardzo mi bliskie dlatego postaram się zamieszczać tutaj artykuły na bierząco.
Zapraszamy do aktywnego komentowania!

Witam!

Blog jest poświcony fiansom i biznesowi, znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułów z tego zakresu.
Ekonomia i finanse to tematy bardzo mi bliskie dlatego postaram się zamieszczać tutaj artykuły na bierząco.
Zapraszamy do aktywnego komentowania!

 

Analiza SWOT przedsiębiorstwa – co to takiego?

Sporządzanie analizy SWOT stało się dziś powszechną praktyką we wielu przedsiębiorstwach. Jest ona tworzona zarówno na wstępnym etapie zakładania firmy, jak również już podczas jej funkcjonowania. Profesjonalnie przygotowana analiza jest bardzo pomocna, ponieważ pozwala ocenić realnie szanse powodzenia danego biznesu na otwartym rynku. Właściwa analiza SWOT obejmuje po pierwsze wewnętrzne cechy określonego przedsiębiorstwa. Niezależnie od etapu na jakim firma się znajduje wyodrębnia się tutaj takie mocne i słabe strony firmy jak jej zasoby majątkowe, zasoby ludzkie, sieć kontaktów, czy też lokalizacja przedsiębiorstwa. Te czynniki są bardzo istotne i mogą decydować o sukcesie firmy, jednakże nie można zapominać również o czynnikach leżących po stronie zewnętrznego otoczenia. Mamy tutaj na myśli szanse i zagrożenia, na które niekoniecznie ma wpływ sama firma. Chodzi więc głównie o analizę bezpośredniej, jak i dalszej konkurencji, czynniki demograficzne, społeczne, ustawy prawne, czy też polityczne uwarunkowania.

Wybór formy opodatkowania działalności

Założenie firmy staje się coraz prostsze. Jednak zanim się to uczyni, należy najpierw zastanowić się nad jej formą oraz sposobem opodatkowanie. To w dużej mierze pozwoli na osiąganie wyższych zysków netto. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form podatkowych. Podstawowa to tzw. zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali. Procent podatku zależy od wysokości dochodu. Do kwoty 85 528 zł płaci się 18%, a powyżej 32%. Dodatkowo uwzględniana jest kwota wolna od podatku. Kolejna forma to podatek liniowy, czyli 19% płacone od dochodu. Tu jednak nie można korzystać z wielu ulg. Często wybierany jest również podatek zryczałtowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Jest to system uproszczony, ale nie ma możliwości odliczenia kosztów działalności od przychodu. Każdy przedsiębiorca powinien dokonać wyboru jeszcze przed rozpoczęciem działalności firmy. Jeśli się na tym nie zna, powinien skorzystać z usług specjalistycznego biura rachunkowego.

Złożenie wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej w Polsce przez szereg lat zostało znacznie uproszczone. Pierwszym formalnym krokiem i najważniejszym jest udanie się do urzędu gminy lub urzędu miasta i pobranie odpowiedniego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (EDG-1). W przypadku posiadania podpisu elektronicznego, można go wypełnić online. Formularz ten zawiera szczegółowe dane o osobie zakładającej firmę oraz o prowadzonej działalności. Należy podać dokładnie jej przedmiot według klasyfikacji zgodnej z Polską Klasyfikacją Działalności. Dodatkowo w tym momencie podaje się dane związane z ZUS bądź KRUS. Jeśli księgowość firmy będzie prowadzona przez biuro rachunkowe należy to zaznaczyć we wniosku oraz podać miejsce przechowywania dokumentów księgowych. Złożenie EDG-1 jest bezpłatne. Ten dokument jednocześnie pozwoli na uzyskanie niezbędnego numeru REGON i NIP. Formalności zostały ograniczone do jednej wizyty w urzędzie, co pozwoli zaoszczędzić czas przyszłemu przedsiębiorcy.

Przygotowanie biznes planu

Zanim działalność gospodarcza zostanie założona formalnie, należy przygotować jej biznes plan. Będzie on zawierał nie tylko szczegółowy opis podejmowanego przedsięwzięcia, ale również jego źródła finansowania oraz spis wszystkich niezbędnych aktywów. Opracowanie biznes planu pozwoli także odkryć przedsiębiorcy słabe i mocne strony danego przedsięwzięcia. Dodatkowo łatwiej jest przewidzieć wszelkie zagrożenia analizując przyszłe otoczenie firmy i w ten sposób można przygotować się na to, co może się zdarzyć, również pod względem finansowym. Jedną z części jest plan organizacyjny określający pracowników, dostawców oraz osoby lub podmiot odpowiedzialny za księgowość. Nie można też zapomnieć o marketingu. Wykonanie zaś rachunku zysków i strat pozwoli na określenie, czy i w jakim stopniu działalność będzie opłacalna w pierwszych latach jej funkcjonowania. Poza tym rozpoczęcie działania firmy bez biznes planu może napotkać się z zaskakującymi sytuacji, które mogą nawet doprowadzić do jej likwidacji.

Aby zdobyć zawód

Jeśli chcemy obecnie zdobyć jakiś zawód, to możemy to uczynić kilkoma
sposobami. Jeden z nich, to na przykład ukończenie szkoły zawodowej. Ale jest
szybszy sposób. To szkolenia kierowane do pracowników, jak i osób bezrobotnych
chcących zdobyć jakiś zawód. Takie szkolenie wymusza zarówno na ludziach
czynnych zawodowo, jak i poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków
związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych
preferencji, kwalifikacji. Na co są zwrócone takie szkolenia? Nastawione są na
kształcenie tych przedmiotów, które umożliwiają zdobycie profesjonalnych
kompetencji w poszczególnych zawodach. I trzeba zaznaczyć, że są one
organizowane do szerokiego grona odbiorców. Szkolenie ma na celu nauczyć
uczestnika skutecznie reklamować i promować swoją firmę w Internecie. Tak więc
mogą na tym skorzystać zarówno osoby, które przechodzą to szkolenie, jak i
firmy, czy przedsiębiorstwa, które zatrudniają taką osobę. Warto korzystać z
takich szkoleń, które pomogą nam podnieść standard naszych umiejętności, co
może się na naprawdę przydać.

Ciągłe szkolenia

Może i my w pewnym momencie będziemy musieli iść na jakieś szkolenie. Może
się zdarzyć, że pracujemy w jakiejś firmie lub przedsiębiorstwie i po jakimś
czasie wysyłają nas na jakiś kurs lub szkolenie. Czy powinniśmy się tym
martwić? Oczywiście, że nie, przecież to jest oznaką tego, że szef ceni nas,
jako pracowników i chce podnosić nasze kwalifikacje. To jest dobra oznaka. Dlatego
nie ma się, co przejmować i chętnie należy na takie szkolenie się wybrać.
Dzięki niemu naprawdę możemy się wiele nauczyć. Takie szkolenie mogą dotyczyć
działalności naszej firmy, szkolenie w zakresie prezentacji, robienia reklamy lub
wielu innych czynności. Szkoleń obecnie jest pełno, więc może i my na jakieś
się kiedyś wybierzemy. Poza tym większość takich szkoleń może zostać
dofinansowana, tak więc pójdziemy na takie szkolenie za darmo. Zapewne jest to
świetna wiadomość dla nas, gdyż zdobędziemy doświadczenie, powiększymy swoje
możliwości zupełnie za darmo. Obecnie coraz częściej dostrzegamy takiej
inwestowanie w pracowników, poprzez dokształcania ich i wysyłanie na szkolenia.
Na pewno zdobędziemy tam wiedzę, która nie pójdzie na marne.

Przydatność szkoleń, kursów

Dla osób, które chcą powiększyć swoje możliwości, zwiększyć swoje
doświadczenie przygotowane są specjalne kursy lub szkolenia. I są one tworzone na
różnych temat. Mogą to być chociażby kursy obsługi jakiś programów
komputerowych, innych urządzeń. Mogą także dotyczyć spraw handlowych,
prezentacji firm, reklamy. Poza tym niektóre szkolenia są kierowane do branży
handlowej. My również możemy skorzystać z takich szkoleń. Aby się przekonać,
jakie szkolenia są dostępne, możemy wybrać się do urzędu pracy i się
zorientować. Inny sposób to sprawdzić w Internecie. Możemy na przykład wpisać
w przeglądarkę hasło szkolenia dla pracowników, lub szkolenia dla bezrobotnych,
a na pewno coś tam znajdziemy. Poza tym warto korzystać z kursów. Nie wszystkie
jednak są bezpłatne, dlatego warto najpierw znaleźć darmowe. Choć niektóre
płatne są bardzo dokładne i mogą nas wiele nauczyć. Tak więc nieraz warto
poświęcić trochę pieniędzy, aby skorzystać z takich cennych szkoleń lub
kursów. Dzięki skończeniu takich szkoleń może będziemy w stanie założył
własną działalność lub po prostu znaleźć pracę.

Wybór szkoły

Niektórzy stają przed właśnie takim wyborem- do jakiej szkoły mam się teraz
wybrać. Dotyczy to zazwyczaj gimnazjalistów, jak i uczniów kończących szkoły
średnie, wtedy zastanawiają się oni nad rodzajem studiów. Decyzję taką
powinniśmy dobrze przemyśleć, przecież ma on wpływ na kilka lat naszego życia.
Jest bardzo dużo ofert od szkół, dlatego mamy, w czym przebierać. Wybierając
się na studia, musimy też zdać sobie sprawę z naszych możliwości szkolnych.
Jak zakończymy swoją naukę w poprzedniej szkole, ma wpływ na to, czy się
dostaniemy do następnej szkoły. Gdy mieliśmy dobre wyniki, to nie będziemy mieli
żadnych wątpliwości dotyczące tego by dostać się do danej uczelni. biorą oni
pod uwagę zdany egzamin zawodowy, maturę lub oceny z niektórych przedmiotów,
które odgrywają dużą rolę w danej uczelni. Podobnie jest przy wyborze szkoły
średniej po gimnazjum. Również biorą szkoły pod uwagę kilka czynników- oceny
lub, jakie wyróżnienia i stypendia, jakie może otrzymaliśmy podczas nauki. Tak
więc powinniśmy dokładnie zastanowić się nad tą decyzję i przemyśleć swoje
możliwości w danej szkole.