Archive for the Uncategorized Category

Jednostki sektora finansów publicznych przykłady

Jednostki sektora finansów publicznych to wszystkie jednostki pełniące funkcje organizacyjne wchodzące które wchodzą w skład sektora finansów publicznych. system finansów publicznych ma oparcie we własności należącej do społeczeństwa, ma na celu, funkcjonowanie tego sektora ma na celu zabezpieczanie potrzeb społeczeństwa za pomocą funduszy społecznych i publicznych. Dlatego w tym sektorze najistotniejsze jest aby kompetencje władz były podzielone, a autonomia była dysponentów usankcjonowana prawnie. Wszystkie dokładnie jednostki sektora finansów publicznych możemy poznać analizując dokładnie strukturę tegoż sektora.

Jednostki sektora finansów publicznych przykłady to miedzy innymi:

Wszelkie jednostki działające w ramach samorządu terytorialnego oraz z nimi związane, wszelkie jednostki związane z budżetem państwa tzw. jednostki budżetowe, samorządowych zakłady opierające sie na budżecie państwowym, wszystkie zakłady Ubezpieczeń Społecznych a także zarządzane przez te zakłady fundusze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do jednostek sektora finansów publicznych należą także Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne ale publiczne zakłady opieki zdrowotnej (przychodnie), uczelnie wyższe publiczne, Polska Akademia Nauk oraz wszelkie jej podległe instytucje, wszelkie państwowe i tworzone przez samorządy jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucję wykonujące zadania z zakresu kultury, a także państwowe instytucje zajmujące się filmografią, oraz wszystkie inne państwowe lub samorządowe osoby mające charakter prawny utworzone na podstawie odrębnej ustawy, w celu wykonania zadań związanych z interesem publicznym, należy jednak z nich wyłączyć przedsiębiorstwa które wykonują zadania o charakterze badawczo-rozwojowym, banki i spółki w myśl kodeksu prawa handlowego.

Witam! Nazywam się Ernest Żmigrodzki i jestem autorem tego bloga. Powstało on z myślą o czytelnikach którzy poszukują informacji o finansach i biznesie. Pisanie bloga traktuje jako dodatkowe zajęcie w wolnych chwilach, we wpisach będę dzielił się z Wami moim bogatym doświadczeniem w biznesie, postaram się w przyjemny sposób przekazać trudną finansową wiedze.